Čeština Čeština English

A A A

pacient zdravotník media

Kvalita a bezpečnost

Jedním ze základních pilířů stability Nemocnice Na Homolce je dlouhodobě kvalita poskytovaných služeb. Snaha poskytovat kvalitní zdravotní péči, jasně definovanou určitými standardy, vedla Nemocnici Na Homolce k úsilí o získání mezinárodní akreditace nemocnic Joint Commission International (JCI). Nemocnice Na Homolce prošla v červnu 2005 poprvé úspěšně akreditačním auditem a na základě doporučení zahraničních auditorů JCI jí byla udělena „světová značka kvality“ – mezinárodní akreditace Joint Commission International (JCI). V roce 2014 proběhl v nemocnici již čtvrtý recertifikační audit. Přes stále se zvyšující nároky aktualizovaných a pravidelně doplňovaných mezinárodních standardů se nemocnici daří značku kvality JCI udržet.

Akreditace JCI

Joint Commission International (JCI) je celosvětově působící organizace s více než stoletou tradicí, která akredituje speciálně zdravotnická zařízení. Akreditovaná nemocnice garantuje pacientovi bezpečnost a kvalitu péče kontinuálním sledováním, analýzou a zlepšováním kvalitativních ukazatelů ze všech oblastí provozu nemocnice. V případě akreditace JCI musí nemocnice splňovat přes 1000 ukazatelů, které mají přímý vliv na bezpečnost pacienta a bezchybnost léčebných procesů. Tyto ukazatele jsou zahrnuty v přesně definovaných akreditačních standardech pro všechny oblasti řízení a poskytování zdravotní péče, které nemocnice musí pro získání akreditace JCI splnit. Nemocnice musí také prokázat kontinuální zvyšování kvality péče v měřitelných ukazatelích a datech o výsledcích klinické péče. Akreditace JCI se uděluje na období tří let, poté se musí zdravotnické zařízení znovu o udělení akreditace ucházet.

Páté vydání standardů JCI zahrnuje následující kapitoly:

1. Mezinárodní bezpečnostní cíle
2. Dostupnost a kontinuita péče
3. Práva pacientů a jejich blízkých
4. Diagnostická péče
5. Terapeutická péče
6. Anesteziologická a chirurgická péče
7. Skladování, předepisování a podávání léčiv
8. Edukace pacientů a jejich blízkých
9. Kvalita péče a bezpečí pacientů
10. Prevence a kontrola infekcí spojených se zdravotní péčí 
11. Řízení a vedení
12. Zajištění bezpečnosti nemocničního prostředí
13. Kvalifikace a vzdělávání personálu
14. Řízení informací

Bezpečnostní cíle JCI

Poskytovat bezpečnou péči – tedy péči s minimalizovaným množstvím omylů – ukládá detailně část mezinárodních standardů JCI, nazývaná „Bezpečnostní cíle“. Tyto cíle mapují „rizikové“ situace během pobytu pacienta v nemocnici a ukládají zdravotnickému zařízení povinnost stanovit, sledovat a vyhodnocovat postupy vedoucí k jejich naplnění. Bezpečnostní cíle jsou v souladu s Bezpečnostními cíli MZČR.

Bezpečnostní cíle JCI:

1. Správná identifikace pacienta
2. Efektivní komunikace
3. Zvýšení bezpečí u rizikových léků
4. Prevence záměny pacienta, výkonu a lokalizace provedení
5. Snížení rizika infekcí spojených se zdravotní péčí
6. Snížení rizika poškození pacientů pády

Certifikace ISO 9001

Oddělení nukleární medicíny/PET centrum (ONM) je nositelem certifikátů systému managementu jakosti pro činnost laboratorních a diagnostických služeb podle normy ISO 9001. Požadavky ISO certifikace zahrnují nejenom zlepšování kvality ve vztahu k pacientům, ale také vůči bezpečnosti personálu. Jedním z cílů tohoto systému řízení kvality je včasné odhalování a odstraňování různorodých rizik.

ISO 15189

Norma ISO 15189 je určena zdravotnickým laboratořím a klade zvláštní požadavky především na kvalitu a způsobilost laboratoří. Norma z velké části vychází z normy ISO 17025, ale důkladněji se věnuje fázi preanalytické, analytické a postanalytické. Pro zdravotnickou laboratoř je vhodnou volbou jak deklarovat kvalitu svých služeb.

Imunoanalytická laboratoř, Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie, Oddělení klinické mikrobiologie/antibiotická stanice a Oddělení patologie získaly osvědčení o akreditaci. Osvědčení vydal Český institut pro akreditaci na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle ČSN EN ISO 15189 a po zjištění, že zdravotnické laboratoře jsou odborně způsobilé objektivně a nezávisle vykonávat činnosti uvedené v rozsahu předmětu akreditace.

ISO 13485

Mezinárodní norma ISO 13485 stanovuje požadavky na systém řízení kvality pro společnosti, které poskytují zdravotnické prostředky, a které chtějí trvale naplňovat potřeby jak zákazníků, tak i předpisů, jež se na zdravotnické prostředky a služby vztahují. Oddělení centrální sterilizace získalo certifikát podle ISO 13485 v roce 2014.

Oddělení centrální sterilizace zajišťuje dezinfekci, předsterilizační přípravu a sterilizaci materiálu pro všechna pracoviště Nemocnice Na Homolce a také poskytuje smluvní služby pro ordinace praktických i odborných lékařů.

 

Fotogalerie: Řízení kvality

prebirani_zpravy.jpg DSC_5072.jpg ARO.jpg rizeni_kvality_04.jpg rizeni_kvality_07.jpg rizeni_kvality_08.jpg rizeni_kvality_09.jpg Tab 1jpg.jpg rizeni_kvality_11.jpg rizeni_kvality_03.jpg rizeni_kvality_06.jpg rizeni_kvality_00.jpg DSC_9338.jpg

Výběr oddělení