Čeština Čeština English

A A A

Pacient Zdravotník Média

REGULAČNÍ POPLATKY
V NEMOCNICI NA HOMOLCE

Od 1. ledna 2015 je Nemocnice Na Homolce povinna podle zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, vybírat od občanů čerpajících zdravotnické služby regulační poplatky, a to následujícím způsobem:

POPLATEK ZA NÁVŠTĚVU POHOTOVOSTI – 90 Kč

Poplatek se hradí: v pracovních dnech od 17.00 do 7.00 hod. v sobotu, v neděli nebo ve svátek Poplatek se nehradí: dojde-li k následnému přijetí pacienta do nemocnice

OD POPLATKU JSOU OSVOBOZENI:

Pojištěnci v hmotné nouzi, pojištěnci umístění v dětských domovech anebo školských zařízeních pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, občané, kterým soud nařídil ochrannou léčbu, občané, kteří se musí podřídit zvláštním opatřením z důvodu ochrany veřejného zdraví (léčení některých infekčních onemocnění, nařízená izolace, karanténní opatření apod.). Nárok na osvobození od poplatků je nutné vždy doložit příslušným úředním dokladem.

 

Seznam platebních míst
regulačních poplatků:

5. patro
Centrální kartotéka

1. patro
Dětská kartotéka  
Recepce rehabilitace    
Recepce arytmologické poradny 
Recepce onkologie

4. patro
Recepce chirurgie
Recepce gastroenterologie

6. patro
Recepce cévní chirurgie
Recepce kardiologie a neurologie

7. patro
Recepce interny
Recepce gynekologie

Sekretariáty lůžkových oddělení

Výběr oddělení