Čeština Čeština English

A A A

Rychlý kontakt: 257 271 111

Pacient

Zde najdete informace pro pacienty a návštěvy

Zdravotník

Zde najdete informace pro odborníky

Média

Zde najdete informace pro média a veřejnost

Výběr oddělení Kvalita a bezpečnost Homolka Premium Care

Zobrazit všechny akce

Kongresové centrum Nemocnice Na Homolce

Archiv aktualit

Aktuality Nemocnice Na Homolce

 • 30/11/2016 11:11

  Zeptali jsme se za vás

  Kardiochirurgie je jedním z hlavních oborů naší nemocnice. Kolik kardiochirurgických výkonů se tady za rok provede a jaké zákroky jsou nejčastější? – Zeptali jsme se přednosty našeho kardiocentra a primáře kardiochirurgie MUDr. Iva Skalského, Ph.D.

  Více...
 • 22/11/2016 12:11

  Nejkomplikovanější vady srdce se operují na Homolce – už více než 10 let

  Nemocnice Na Homolce, která se za čtvrt století své existence vyprofilovala mimo jiné jako pracoviště se špičkovým kardioprogramem, se může pochlubit unikátními zkušenostmi s diagnostikou a operacemi těch nejsložitějších vrozených srdečních vad v dospělém věku. Centrum pro dospělé pacienty s vrozenou srdeční vadou, jehož tým tvoří vysoce erudovaní kardiologové, kardiochirurgové a kardioanesteziologové, funguje na Homolce úspěšně už více než deset let.

  Více...
 • 11/11/2016 07:11

  Stop dekubitům

  Je tu půlka listopadu a s ní opět osvětová akce na podporu prevence proleženin Stop dekubitům. V naší nemocnici můžete ve středu 16. listopadu v době od 10 do 14 hodin navštívit workshop nabízející speciální kosmetiku a výživu pro pacienty s proleženinami, ochutnávku některých výživových produktů, možnosti zápůjčky antidekubitních matrací, lůžek a polohovacích pomůcek pro domácí péči, možnosti podtlakové terapie a různé prezentační materiály.

  Více...
 • 04/11/2016 09:11

  19. sesterské pracovní DIABETOLOGICKÉ dny a Fórum členů ČAS

  LL Mánes vás srdečně zve, jako již tradičně v listopadu na odbornou dvoudenní konferenci ve dnech 25. – 26. 11. 2016, kde se setkávají sestry z celé ČR pracující v oboru diabetologie, endokrinologie a interny. Tento rok je konference určena pro sestry dětské, sestry všeobecné, nutriční terapeutky, sestry pracující v lázeňství. Všechny, které pečují o dětské a dospělé diabetiky.

  Více...
 • 01/11/2016 09:11

  Zeptali jsme se za vás

  Ne každý má možnost hovořit o zdravotních problémech s těmi nejpovolanějšími lékaři specialisty. Proto jsme se rozhodli, že se občas na něco zeptáme našich odborníků za vás a jejich odpověď vám zprostředkujeme. První otázku jsme položili primářovi neurochirurgie Nemocnice Na Homolce MUDr. Janu Klenerovi: Je operace mozku výrazně nebezpečnější než jiné operace? Čím byste pacienty uklidnil?

  Více...
 • 26/10/2016 09:10

  Mrtvice je léčitelná

  Světový den mrtvice (World Stroke Day), vyhlášený Světovou organizací pro mrtvici (World Stroke Organization) na 29. říjen, nám má svým letošním heslem „Mrtvice je léčitelná“ zprostředkovat zejména tu zásadní informaci, že přestože je mozková mrtvice závažný zdravotní problém, účinné metody, jak významně zmírnit či zcela eliminovat její následky, dnes už existují. Jaké prostředky to jsou a jak je o pacienty s mrtvicí postaráno v naší republice – k tomu se vyjádřil přednosta specializovaného cerebrovaskulárního centra a primář neurologie Nemocnice Na Homolce MUDr. Miroslav Kalina.

  Více...

Výběr oddělení