Čeština Čeština English

A A A

Pacient Zdravotník Média

O nás

První Etická komise NNH byla jmenována v roce 1993 a byla pouze pětičlenná. Nyní vzhledem k podstatně většímu počtu studií, které probíhají v nemocnici, byl počet členů zvýšen na 10 a odpovídá požadavkům CIOMS (mezinárodní organizace pro medicínskou vědu a výzkum) ve spolupráci WHO. Komise je složena z lékařů několika oborů a v případě potřeby jsou přizváni k hodnocení externisté. Komise má v souladu se zákonem dva extramurální členy.

Komise se schází pravidelně vždy první středu v měsíci. Dokumenty k projednání, prosím, zasílat nejpozději 14 dní před jednáním u nové studie a 7 dní u ostatních dodatků.

Etická komise - dokumenty ke stažení:
Statut PDF
Jednací řád PDF
Ceník služeb a úkonů PDF

 

Požadavky etické komise Nemocnice Na Homolce (dále jen „EK NNH“) pro zadavatele a zkoušející

Žádáme všechny zkoušející a zadavatele předkládající klinické studie ke schválení EK NNH, aby se předem náležitě seznámili s Jednacím řádem Etické komise ORG 2/12 s datem platnosti 13. 11. 2014. Studie musí být předloženy v souladu s tímto vnitřním předpisem závazným pro všechny zkoušející včetně pojištění odpovědnosti za škodu v důsledku klinického zkoušení! Žádost o schválení klinické studie nově předkládané EK NNH a informace o ukončení (závěrečná zpráva) musí obsahovat stručný souhrn o studii v českém jazyce. Z kapacitních důvodů není v možnostech EK NNH podrobně studovat rozsáhlé texty.

Fotogalerie: Na Homolce Hospital

panorama 1.jpg DSC_0015.jpg 03 Homolka.jpg IMG_8395.jpg panprama 1.jpg

Výběr oddělení